Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Spotkania i warsztaty, Dla dzieci, Promocje wydawnicze, Współorganizacja WDK, Szkolenia

Program Lasowiacki

PROGRAM LASOWIACKI

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego opracowuje dokument strategiczny pod nazwą „Program wsparcia i promocji kultury lasowiackiej przez samorząd Województwa Podkarpackiego w latach 2022 – 2027”.

Celem tego działania jest przeprowadzenie diagnozy i analizy potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego Lasowiaków w ujęciu materialnym i niematerialnym, a także wskazanie obszarów i form wsparcia przez Województwo Podkarpackie dziedzictwa i kultury lasowiackiej w latach 2022 – 2027. W ramach przygotowanego Programu możliwe będzie dalsze wsparcie dla rozwoju gospodarczego regionu, budowy i wzmacniania tożsamości regionalnej, stymulowania turystyki kulturowej i tworzenia nowych produktów kulturowych, turystycznych i promocyjnych w województwie podkarpackim.

W ramach prac nad Programem, powołano zespół projektowy, w skład którego wchodzą specjaliści i specjalistki w zakresie zarządzania kulturą, etnografowie oraz socjolog. Strategia zostanie przygotowana na podstawie badań ilościowych i jakościowych, m.in. ankiet on-line, badań focusowych, wywiadów, obserwacji uczestniczących, konsultacji i spotkań. 

Przygotowując Program zespół kieruje się zasadą zachowania dotychczasowych osiągnięć instytucji kultury, samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie badania, gromadzenia, kultywowania, wspierania i promocji kultury lasowiackiej, rekomendując dla samorządu Województwa takie działania, które nie będą naruszać tych osiągnięć, a mogą być dla nich dodatkowym wsparciem lub też będą dotyczyć przedsięwzięć i obszarów dotychczas nie podejmowanych albo podejmowanych w zbyt ograniczonym zakresie.

Organizacje i instytucje zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli ocenić aktualny stan oraz potrzeby w zakresie wsparcia kultury ludowej Lasowiaków oraz zaprojektować różne formy wsparcia stosownie do oczekiwań. 

https://www.webankieta.pl/ankieta/659430/dziedzictwo-lasowiackie-glowna-faza-badania.html

Państwa uwagi i opinie są bardzo ważne dla prawidłowego zaprojektowania strategii. Wypełnienie formularza trwa ok. 20 minut. 

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu instytucje, organizacje, przedsiębiorców, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne, których działania związane są z kulturą ludową Lasowiaków i które chciałyby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat powyższych zagadnień.

Koordynator realizacji Programu:
Katarzyna Mazurkiewicz
k.mazurkiewicz@kulturapodkarpacka.pl
tel kom.: +48 693 633 950

 

Udostępnij

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij