Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 06.022023 r.

  DKF KLAPS zaprasza w lutym na kolejną porcję dobrych filmów

  DKF KLAPS

 • 07.022023 r.

  LWOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA - 7 lutego w WDK

  koncert

 • 11.022023 r.

  ZAPISY NA BEZPŁATNE WARSZTATY BLUESOWE

  bezpłatne warsztaty

 • 11.022023 r.

  koncert MARKA BAŁATY z zespołem w ramach Festiwalu Polskiej Twórczości Bluesowej ZIEMIA DZIECIŃSTWA

  koncert

 • 15.042023 r.

  XXXV Wojewódzki Konkurs LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE

  konkurs

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
 aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji: 2021.03.01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.01.27

Strona internetowa WDK została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików (pdf., jpg. doc.) mogą być niedostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przygotowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WDK.
 • Brak wyraźnej informacji o pobraniu plików lub otwarciu ich w nowej karcie.
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób Głuchych i niedosłyszących.
 • Większość plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF nie posiada struktur nagłówkowych, tytułów, opisów alternatywnych lub są skanami graficznymi, tabele nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre materiały pochodzą ze źródeł zewnętrznych, są zbyt obszerne lub zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiazywały w innej instytucji.
 • Niektóre galerie zdjęć w artykułach nie posiadają opisów alternatywnych lub opisy są takie same, jednak pracujemy nad tym, aby uzupełnić napisy i dodawać je na bieżąco.

Powody wyłączenia:

Strona internetowa WDK jest bogata w treści tekstowe oraz załączniki i na bieżąco uaktualniany. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki  
 • przełącznik zmiany odstępu między literami
 • przełącznik wyłączenia animacji na stronie
 • przełączniki zmiany kontrastu  
 • przełącznik zmiany układu strony  
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami:

Strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej.

 • Na wszystkich podstronach, jak i stronie głównej można się posłużyć klawiszem TAB, aby przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych itp.).
 • Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
 • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.
 • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony.
 • Klawisze PgUp i PgDn przenieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • Klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po obszarze strony w kierunku góra/dół.
 • Klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po obszarze strony w kierunkach poziomych.
 • Spacja powoduj przewinięcie strony, a Shift=Spacja przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.03.2021 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 27.01.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor WDK w Rzeszowie
 • E-mail:  wdk@kulturapodkarpacka.pl
 • Telefon:  17 853 25 35 - sekretariat

Użytkownicy strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podmiot publiczny powinien zrealizować uwagi i wnioski niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. Stefana Okrzei 7

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy Stefana Okrzei 7, drugie wejście mieści się od strony parkingu WDK. Jedno miejsce na tym parkingu przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych).
Do budynku WDK (od strony parkingu) prowadzi również zewnętrzna winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Druga winda znajduje się w budynku i wyposażona jest w komunikator głosowy ułatwiający dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku.
Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia głównego) WDK znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące działalności WDK.
Na poziomie „ -1 ” mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.
W budynku WDK nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe.
W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij