Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • Przejdź na Profil WDK na Facebooku
 • Przejdź na Profil WDK na Instagramie
 • Przejdź na Profil WDK na Twitterze
 • Przejdź na Kanał WDK na Youtube
 • 12.072021 r.

  Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny FOTO ODLOT - International Unconventional Photography Competition

  FOTO ODLOT

 • 06.092021 r.

  Wystawa XIX Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych

  Wystawa XIX Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych

 • 18.092021 r.

  Zapomniane kulinaria "OD NOWA"

  Zaproszenie do udziału

 • 20.092021 r.

  DKF „Klaps” zaprasza na projekcję filmu pt. O NIESKOŃCZONOŚCI

  DKF KLAPS zaprasza do WDK

 • 23.092021 r.

  Koncert Bolewski & Tubis

  z cyklu „Czwartki Jazzowe – kontynuacja”

 • 25.092021 r.

  45 - lecie Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i 40 - lecie Mażoretek "INCANTO"

  Gala jubileuszowa

 • 26.092021 r.

  6. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB

  rozpocznijmy nowy rok szkolny na filmowo!

 • 27.092021 r.

  DKF „Klaps” zaprasza na projekcję filmu pt. JINPA

  DKF KLAPS zaprasza do WDK

 • 02.102021 r.

  Letnia Szkoła Gry na Cymbałach

  9 lipca - 2 października 2021 r.

 • 07.102021 r.

  19. Festiwal Filmów Optymistycznych HAPPY END

  19. Festiwal Filmów Optymistycznych HAPPY END

 • 15.102021 r.

  37. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

 • 15.102021 r.

  Folklor Lachów Sądeckich

  Seminarium Warsztatowe

 • 22.102021 r.

  Konkurs fotograficzny "A to Polska właśnie"

  Konkurs Fotograficzny "A to Polska właśnie"

 • 28.102021 r.

  II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

  Karta zgłoszenia

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Spotkania Cymbalistów

To unikatowy w skali kraju Konkurs, który ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach - tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie.

Cymbaliści jako ludowi wirtuozi stają się głównymi bohaterami tych spotkań, które oprócz pokłonu wobec ich umiejętności, mają również na celu zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej. W Spo­tka­niach organizowanych od 1981 roku biorą udział cym­ba­li­ści z całej Polski - za­rów­no se­nio­rzy, jak i ich ucznio­wie. Niezwykle istotne jest stwarzanie ludowym muzykom możliwości do zaprezentowania sztuki gry oraz integracja i wymiana doświadczeń uczestników konkursu.

Im­pre­za ma wy­jąt­ko­we zna­cze­nie z uwagi na po­pu­la­ry­za­cję uni­ka­to­we­go instru­men­tu. Na­gra­nia wi­de­ofo­nicz­ne sta­no­wią cenny ma­te­riał do­ku­men­ta­cyj­ny.

Obecnie zauważa się wzrost zainteresowania tym starym, unikatowym instrumentem oraz coraz większe zapotrzebowanie na jego obecność wśród kapel. Dlatego tak ważne jest aby umiejętności i zamiłowanie do gry na tym instrumencie zaszczepić szczególnie w młodych ludziach. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie chcąc sprostać tym wymaganiom obok Przeglądu Konkursowego organizuje również Warsztaty Muzyczne dla adeptów w każdym wieku, zainteresowanych edukacja z zakresu gry na cymbałach. Konkurs od wielu wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij