Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • Przejdź na Profil WDK na Facebooku
 • Przejdź na Profil WDK na Instagramie
 • Przejdź na Profil WDK na Twitterze
 • Przejdź na Kanał WDK na Youtube
 • 17.052021 r.

  BEZKRESNA KULTURA - ZAPROJEKTUJ LOGOTYP I WYGRAJ!

  Konkurs na projekt graficzny - czekamy na zgłoszenia!

 • 10.062021 r.

  Kino Via Carpatia

  Kino Via Carpatia

 • 12.062021 r.

  Koncert Orkiestry św. Mikołaja z cyklu Etno-Wiosna

  Etno-Wiosna

 • 12.062021 r.

  Spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu

  Spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu

 • 14.062021 r.

  DKF „Klaps” zaprasza na projekcję filmu NIEPAMIĘĆ

  DKF „Klaps” zaprasza na projekcję filmu

 • 16.062021 r.

  Wystawa pt. „Oszałamiające Szałamaistki i Mażoretki. 45 lat Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i 40lat Mażoretek Incanto”

  Zaproszenie na wystawę

 • 20.062021 r.

  "W Krainie Kopciuszka- Baśń Muzyczna"

  Spektakl Podkarpackiego Teatru Muzycznego "Halka"

 • 11.082021 r.

  XV Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego

  Podsumowanie wystawy 28.08.2021 r.

 • 02.092021 r.

  XIX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

  XIX-PKF

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Spotkania Cymbalistów

To unikatowy w skali kraju Konkurs, który ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach - tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie.

Cymbaliści jako ludowi wirtuozi stają się głównymi bohaterami tych spotkań, które oprócz pokłonu wobec ich umiejętności, mają również na celu zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej. W Spo­tka­niach organizowanych od 1981 roku biorą udział cym­ba­li­ści z całej Polski - za­rów­no se­nio­rzy, jak i ich ucznio­wie. Niezwykle istotne jest stwarzanie ludowym muzykom możliwości do zaprezentowania sztuki gry oraz integracja i wymiana doświadczeń uczestników konkursu.

Im­pre­za ma wy­jąt­ko­we zna­cze­nie z uwagi na po­pu­la­ry­za­cję uni­ka­to­we­go instru­men­tu. Na­gra­nia wi­de­ofo­nicz­ne sta­no­wią cenny ma­te­riał do­ku­men­ta­cyj­ny.

Obecnie zauważa się wzrost zainteresowania tym starym, unikatowym instrumentem oraz coraz większe zapotrzebowanie na jego obecność wśród kapel. Dlatego tak ważne jest aby umiejętności i zamiłowanie do gry na tym instrumencie zaszczepić szczególnie w młodych ludziach. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie chcąc sprostać tym wymaganiom obok Przeglądu Konkursowego organizuje również Warsztaty Muzyczne dla adeptów w każdym wieku, zainteresowanych edukacja z zakresu gry na cymbałach. Konkurs od wielu wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij