Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 01.062024 r.

  Ruszył nabór do Letniej Szkoły Gry na Cymbałach!

  Gra na Cymbałach

 • 06.072024 r.

  IV Festiwal Kultury Lasowiackiej

  Festiwal

 • 10.072024 r.

  Piękno Podkarpacia - XX edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego

  konkurs

 • 12.072024 r.

  Muzyka Letnich Dźwięków - I Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie śpiewu i fortepianu w Jarosławiu

  Kurs

 • 15.072024 r.

  Finisaż wystawy "mały FORMAT" artystek z Grupy Twórczej Droga.

  wystawa

 • 16.072024 r.

  Wernisaż Wystawy "Wiszące Ogrody"

  Wystawa

 • 25.072024 r.

  Wycinanki, filmy i wspomnienia – IV Festiwal Kultury Lasowiackiej w Tarnobrzegu

  Festiwal

 • 19.082024 r.

  X Podkarpacka Jesień Jazzowa – rusza jubileuszowa edycja!

  Koncert

 • 19.092024 r.

  Fredro - jakiego nie znacie

  konkurs

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Historia

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ I IMPREZ
w latach 1949-2009

***

1948
Działająca w Rzeszowie świetlica związkowa prowadzi bogatą i urozmaiconą działalność. Organizuje kursy nauczania początkowego, różne formy szkoleniowe, a także programy artystyczne zastępujące działalność instytucji zawodowych.

1949
Zapada decyzja o przekształceniu świetlicy związkowej w Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych.

W ramach szeroko zakrojonej akcji oświatowej jedną z głównych ról odgrywa centrala księgozbioru ruchomego. W latach 1948-1957 znajduje się w niej kilkadziesiąt tysięcy woluminów, którymi obsługiwanych jest ponad 300 punktów bibliotecznych w zakładach pracy województwa rzeszowskiego.

1950
Powstaje Rzeszowski Zespół Pieśni i Tańca pod kierownictwem artystycznym Bożeny Niżańskiej i muzycznym, kolejno: Kazimierza Fica, Witolda Żebrowskiego i Stanisława Szabata. Z tradycji tego zespołu po odmłodzeniu składu powstał w 1969 roku, pod kierownictwem Leokadii Magdziarz - Zespół Tańca Ludowego „Bandoska", istniejący do dziś. Zespół kultywuje tańce narodowe, rzeszowskie i z innych regionów Polski.

1951
Powstaje Koło Filatelistyczne, działające aktywnie do dziś.

1952
Z inicjatywy Alojzego Łazarka powstaje Studio Operowe, istniejące do 1966 r. Wciągu 14-letniej działalności prezentuje 10 oper i 2 operetki, m.in. „Halkę" S. Moniuszki, „Toscę" Pucciniego, „Krakowiaków i górali" W. Bogusławskiego, „Sprzedaną narzeczoną" B. Smetany. Najlepszym świadectwem popularności tej rzadko spotykanej w ruchu amatorskim formy teatru muzycznego była duża frekwencja na poszczególnych przedstawieniach. 54 spektakle „Halki" obejrzało 20 tys. widzów.

1953
Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych przekształcony zostaje w Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych.

Powstaje Klub Tańca Towarzyskiego pod kierownictwem Janusza Niżańskiego, działający nieprzerwanie przez 12 lat. Klub jest organizatorem wielu barwnych, widowiskowych pokazów oraz turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych.

1954
Wojewódzki Dom Kultury jest współorganizatorem widowiska plenerowego „Święto Pieśni i Tańca" z udziałem kilkudziesięciu zespołów regionalnych województwa rzeszowskiego.

1955
Rozpoczyna się działalność na rzecz dzieci. Organizowane są różnego rodzaju imprezy dla najmłodszych: wieczory bajek, filmów, nauka gry na mandolinie i gitarze. Dzieci występują w teatrzykach, uczą się tańczyć.

1956
WDK ZZ dokonuje oceny działalności Powiatowych Domów Kultury Związków Zawodowych w: Dębicy, Tarnobrzegu, Kolbuszowej, Jarosławiu, Przemyślu, Jaśle, Sanoku, Brzozowie i Ustrzykach Dolnych. Określono odpowiedzialność domów kultury związków zawodowych za rozwój zespołów folklorystycznych i opiekę nad nimi.

1957
Wojewódzki Dom Kultury zyskuje status placówki państwowej.

Powstaje jedna z pierwszych w Polsce Poradnia Kulturalno-Oświatowa. Od tej chwili rozwija się system poradnictwa i instruktażu dla amatorskiego ruchu artystycznego. W trosce o zagwarantowanie wartościowego repertuaru organizuje się specjalistyczną bibliotekę repertuarową, która w trakcie swej działalności nie tylko powiększa swe zbiory, ale również dba o biblioteki działające w powiatowych placówkach kulturalno-oświatowych.

Władysław Chłodnicki zakłada „Towarzystwo Rybałtów". Ideą artystyczną zespołu jest wystawianie sztuk, nawiązujących do wagantowskich tradycji. „Rybałci" wystawili 3 sztuki: „Lekarz mimo woli" Moliera, „Marchołt gruby a sprośny" R. Brandstaettera oraz „Mistrz Pathelin". Ze wspomnianego „Towarzystwa" wyrósł piosenkarz Stan Borys (Stanisław Guzek) i Jan Stawarz - aktor.

1958
W Powiatowych Domach Kultury w Jarosławiu, Tarnobrzegu, Sanoku i Jaśle przy pomocy WDK powstają rejonowe poradnie kulturalno-oświatowe, organizujące seminaria przysposabiające do pracy instruktorów i działaczy amatorskiego ruchu artystycznego.

1959
Przy WDK powstaje pierwsza w Rzeszowie czytelnia międzynarodowej prasy.

Powstaje Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps". Należy do jednego z najstarszych klubów filmowych w Polsce. Poza stałymi formami takimi jak: prezentacja filmów przedpremierowych i archiwalnych, organizuje spotkania dyskusyjne z reżyserami i aktorami.

Rozpoczyna działalność Kapela Ludowa pod kierownictwem Jana Robaka, która w swym dorobku dopracowała się ponad 300 oryginalnych utworów.

1960
Zainaugurowana zostaje Wojewódzka Scena Amatora, służąca prezentacji najlepszych amatorskich zespołów artystycznych, połączona ze spotkaniami instruktorów, należących do Wojewódzkiego Klubu Instruktora. Swój dorobek prezentują amatorskie zespoły artystyczne województwa rzeszowskiego.

1961
W WDK powstaje pierwszy w mieście Amatorski Teatr Poezji. Działalność swą rozpoczyna premierą sztuki „Rower" L. Szenwalda, za którą otrzymuje I nagrodę na Festiwalu Amatorskich Teatrów Poezji w Rzeszowie.

1962
Zespół Pieśni i Tańca WDK nawiązuje kontakty z zespołami artystycznymi z zagranicy. Wyjeżdża na tournee do Austrii, Czechosłowacji, WRL i ZSRR.

1963
Nawiązane kontakty z zagranicą owocują przyjazdem do Rzeszowa Zespołu Pieśni i Tańca z Mateszalki (Węgry). Kontakty trwały przez długie lata.

1964
Rzeszowski Zespół Pieśni i Tańca bierze udział w XI Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Agrigento na Sycylii. Zajmuje tam pierwsze miejsce i zdobywa nagrodę w postaci statuetki „Złotej Świątyni Dioscurii".

Przyjeżdża do Rzeszowa Grupa Spiewaczo-Taneczna z Hartbergu (Austria). W Łopuszce Wielkiej (pow. Przeworsk) zostaje otwarty 5000 klub wiejski w Polsce. WDK podejmuje przysposabianie do pracy gospodarzy klubów „Ruch" i „Rolnika".

1965
Amatorskie zespoły artystyczne woj. rzeszowskiego biorą udział w przeglądzie „O Laur Dwudziestolecia".

1966
W rezultacie prowadzonej od 1957 r. opieki instrukcyjno-metodycznej nad plastykami amatorami - powstaje Klub Amatora Plastyka. Klub działa do dziś, kontynuując opiekę nad twórcami, organizując plenery, wystawy indywidualne i zbiorowe oraz kiermasze prac plastycznych.

1967
Powstaje Studio Małych Form Teatralnych jako kontynuator Teatru Poezji, inaugurując swą działalność

spektaklem „Czarne kwiaty" C.K. Norwida w Norwida w reżyserii Dariusza Dubiela.

Rozpoczyna się cykl spotkań z pisarzami pn. „Czwartki literackie", organizowanych wspólnie z ZLP - Oddziałem w Rzeszowie. W spotkaniach udział biorą m.in. S.R. Dobrowolski, J.M. Gisges, J. Kawalec, J. Przyboś, T. Różewicz, T. Śliwiak.

1968
Rozpoczyna się intensywna działalność na rzecz umacniania funkcji powiatowych domów kultury, tworzenia nowych powiatowych poradni kulturalno-oświatowych w powiatach, w których nie było PDK.

Do roku 1975 wszystkie jednostki administracyjne zorganizowały powiatowe poradnie k.o.

Muzeum-Zamek w Łańcucie jest miejscem organizowanego przez WDK Centralnego Turnieju XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Z inicjatywy ZDK w Mielcu i WDK zorganizowano I Jarmark Pieśni i Tańca, mający na celu prezentację folkloru i twórczości ludowej oraz artystycznego dorobku zespołów amatorskich.

Powstaje Klub Miłośników Muzyki. Od początku swego istnienia prowadzi wielokierunkową działalność, organizuje spotkania z luminarzami sztuki muzycznej, utrzymuje kontakty z muzykami rzeszowskimi, promuje talenty, organizuje wyjazdy na imprezy do muzycznych ośrodków w kraju. Gośćmi klubu są m.in.: H. Czerny- Stefańska, A. Harasiewicz, R. Smendzianka, W. Wiłkomirska. Miłośnicy muzyki spotykają się w WDK do dziś.

1969
WDK organizuje I Światowy Festiwal Zespołów Artystycznych. Jest to impreza przybliżająca Polonię do Ojczyzny, pogłębiająca więź zespołów artystycznych z polską kulturą narodową. Festiwal jest imprezą cykliczną, odbywać się będzie co 3 lata.

Zorganizowany zostaje przegląd dorobku powiatów w zakresie osiągnięć przemysłu, rolnictwa oraz życia kulturalnego. Impreza składa się z koncertów, spotkań i prelekcji, prezentacji postępu technicznego oraz dorobku ekonomicznego. Prezentują się wszystkie powiaty województwa rzeszowskiego. W imprezach uczestniczy 106 zespołów i ponad 100 tys. widzów.

W WDK powstaje Klub „Turkus" jako miejsce spotkań - głównie młodzieży.

„Piękno Bieszczadów w piosence" - to hasło wywoławcze I Festiwalu Amatorskich Zespołów Wokalno- instrumentalnych, organizowanego przez PDK w Sanoku i WDK. Celem imprezy jest popularyzacja regionu bieszczadzkiego poprzez piosenkę, stworzenie zespołom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej i popularyzacja muzyki młodzieżowej.

1970
WDK organizuje cykl seminariów ogólnopolskich na temat widowisk plenerowych. Pierwsze odbywa się w Łańcucie, następne w Baranowie Sandomierskim.

„Dniami węgierskimi" w październiku 1970 r. rozpoczyna się cykl imprez „Braterskie Konfrontacje". Prezentują one w sposób atrakcyjny kulturę poszczególnych krajów. W „Konfrontacjach" uczestniczą: Bułgaria,

Czechosłowacja, Jugosławia, Kuba, Mongolia, NRD, Rumunia, ZSRR.

„Wicemerkury od kultury" to tytuł zdobyty przez WDK na I Ogólnopolskiej Giełdzie Programowej Klubów i Domów Kultury w Lublinie za programy: „Droga do chleba" (autor M. Skowroński), „Melpomena w plenerze" (A.D. Dubiel), „Spotkania pokoleń" (M. Sobel) i „Zaręczyny" (E. Sołtys). We wszystkich kolejnych giełdach województwo rzeszowskie prezentuje ciekawe propozycje, za które otrzymuje nagrody i wyróżnienia.

1971
W rocznicę śmierci J. Przybosia WDK inicjuje Konkurs Poezji Współczesnej im. J. Przybosia o „Złoty Lemiesz". Impreza ta propaguje i upowszechnia współczesną twórczość poetycką oraz twórcze poszukiwania w przekazie artystycznym. Pierwszy konkurs jest imprezą lokalną i obejmuje tylko recytatorów indywidualnych. Od drugiej jego edycji wprowadza się teatry poezji i poszerza zasięg imprezy o tereny Polski południowej. Z biegiem lat konkurs staje się imprezą ogólnopolską. Trwa do 1989 roku.

1972
Powstaje Klub Sztuki Recytatorskiej „Werbum", skupiający laureatów konkursów recytatorskich z województwa rzeszowskiego, a prowadzony wspólnie z TKT. Daje on początek teatrowi działającemu w WDK przez kolejne lata.

Ogólnopolska Konferencja staje się przyczynkiem do ogłoszenia konkursu „Praca w obrzędach i zwyczajach ludowych", którego celem jest popularyzacja i ochrona przed zapomnieniem obrzędów towarzyszących cyklowi prac gospodarskich na wsi oraz ciekawych zwyczajów. W trakcie czterech imprez konkursowych w barwnych widowiskach prezentuje swe programy ponad 50 zespołów folklorystycznych.

1973
Powstaje Rzeszowski Klub Przyjaciół Teatru jako studium wiedzy o teatrze, na które składają się: udział w spektaklach teatralnych, spotkania z wybitnymi twórcami, prezentacja monodramów w wykonaniu znanych aktorów.

Nad „bieszczadzkim morzem" odbywa się współorganizowane przez WDK pierwsze „Solińskie lato" - impreza dla turystów i wczasowiczów. Organizowana jest do dziś.

1974
W Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pn. „Ziemia rzeszowska w 30-leciu PRL"...

W celu upowszechniania piosenki polskiej zorganizowano Rzeszowską Giełdę Piosenki Polskiej. Ostatnia XV edycja Giełdy odbyła się w 1988 roku.

Organizowane są Dekady Kultury Polskiej w Koszycach (CSRS) i Nyiregyhazie (WRL). Prezentowany jest dorobek społeczno-kulturalny województwa rzeszowskiego poprzez wystawy, spotkania prelekcje i koncerty zespołów artystycznych.

1975
„Rzeszów - Warszawie"
 - pod tym hasłem prezentuje się w stolicy województwo rzeszowskie. Prezentowane są najlepsze zespoły artystyczne, sztuka ludowa i rękodzieło artystyczne. Rzeszowskie zakłady pracy, zwłaszcza Krośnieńskie Huty Szkła organizują pokazy i kiermasze swoich wyrobów.

Powstaje grupa plastyczna „Alpaka 75" skupiająca absolwentów średnich szkół plastycznych.

Powstaje Dziewczęca Orkiestra Dęta II LO przy WDK. Istnieje do dziś.

1976
Ogłoszony zostaje „Rok Kultury w Gminie". Plonem akcji jest 714 spotkań, 377 imprez artystycznych, 482 odczyty.

Z inicjatywy Jerzego Gołąba utworzona zostaje Orkiestra Szamanistek. Pracuje w WDK nieprzerwanie przez 23 lata. Jest najbardziej reprezentacyjnym zespołem WDK, mającym na swoim koncie największą ilość koncertów w kraju i za granicą.

„Wizytówka mojej gminy" - przegląd dorobku gospodarczego i kulturalnego gmin województwa rzeszowskiego, to impreza mająca na celu dalsze rozbudzenie aktywności środowiska poprzez organizowanie zespołów artystycznych, wyzwalanie inicjatyw społeczno-kulturalnych. Przegląd trwa 3 lata, odbywa się raz w miesiącu przez 2-7 dni w WDK i innych placówkach kulturalno-wychowawczych miasta Rzeszowa. Prezentują się gminy: Czudec, Grodzisko Dolne, Sędziszów Młp., Świlcza, Kuryłówka, Leżajsk, Białobrzegi, Strzyżów, Tyczyn, Boguchwała, Łańcut, Sokołów Młp., Kolbuszowa.

I Przegląd Etiud Studenckich, Filmów Eksperymentalnych i Filmów Faktu „Kino Młodych" to impreza zorganizowana w ramach działalności DKF-u w celu konfrontacji dorobku młodych twórców filmowych z kraju i z zagranicy oraz prezentacji dorobku szkół filmowych. Przeglądowi towarzyszy ogólnopolskie seminarium z udziałem twórców, krytyków, działaczy i instruktorów upowszechniania kultury filmowej.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie z inicjatywy Komendy Chorągwi ZHP oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania powstał Harcerski Zespół Artystyczny, który w 1978 otrzymał nazwę „Uśmiech”. Był to jeden z pierwszych zespołów w regionie prezentujących estradowe formy taneczne i wokalne w wykonaniu dzieci. Początkowo jako zespół piosenki i ruchu, później jako rewia taneczna „Uśmiech” zdobywał coraz większy rozgłos i uznanie. Fakt że przyciągał coraz większą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów rzeszowskich i podrzeszowskich szkół podstawowych świadczy o akceptacji i sympatii ze strony dzieci.

1977
Zainspirowana zostaje akcja przyznawania „Artystycznego Znaku Jakości" amatorskim zespołom artystycznym województwa rzeszowskiego za osiągnięcia artystyczne i długoletnią pracę. Wiele zespołów do dziś szczyci się tym wyróżnieniem.

1978
Zostaje zrealizowany I Rzeszowski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Artama",
w którym biorą udział 504 zespoły w kategorii dorosłych, 291 w kategorii młodzieży szkolnej oraz 170 indywidualnych wykonawców. Przegląd odbywa się w 3 etapach. Łącznie zorganizowano 148 koncertów.

Do udziału w I Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Zespołów Tańca Współczesnego zgłasza się 9 zespołów z różnych ośrodków akademickich w kraju (najwięcej, bo aż 3 zespoły z Gdańska). Zespoły prezentują bogaty i różnorodny program: balet, taniec współczesny, towarzyski, rewię.

1979
„Jubileuszowe prezentacje"
 to tytuł przeglądu dorobku społeczno-kulturalnego miast, miast i gmin oraz gmin województwa rzeszowskiego.

W „Rzeszowskim Banku Inicjatyw" udział biorą placówki państwowe, związkowe, spółdzielcze, kluby prasy i książki oraz kluby „Rolnika". Zgłosiły one do ,,Banku" ponad 100 propozycji imprez, w których dominuje tematyka związana z 35-leciem PRL i Międzynarodowym Rokiem Dziecka.

„Portrety i wydarzenia" to cykl comiesięcznych wyjazdów plenerowych amatorów fotografików - dokumentujących w sposób możliwie pełny i wszechstronny nasze województwo. Plonem wyjazdów była wystawa, ukazująca przeobrażenia oraz dorobek społeczno-ekonomiczny i kulturalny woj. rzeszowskiego.

1980
Amatorski Klub Filmowy „Oset"
 zdobywa większość czołowych nagród na Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich „AKFA 80".

Rozpoczął działalność Klub Kolekcjonera. Odbywają się cykliczne spotkania amatorów zabytkowych przedmiotów pn. „Giełdy Staroci"

Współdziałający z WDK Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy „Gwoźnica" obchodzi Jubileusz 20-lecia. Wielu członków Klubu zaznacza swoją obecność w życiu literackim całego kraju m.in. E. Zolowski, M. Berkowicz, T. Piekło, B. Dryja, T. Kubas, W. Niemcewicz, L. Pietruszkowa, J. Fąfara, A. Decowski, J. Koryl.

Rozpoczął działalność Klub Związków Twórczych i Działaczy Kultury „Bohema", który jest miejscem spotkań i imprez kameralnych.

1981
V Konkursowi „Ludowe obrzędy i zwyczaje" towarzyszy Forum Folklorystyczne nt. „Inscenizacja

obrzędów i zwyczajów ludowych" z udziałem prof. Józefa Burszty.

Powstaje nowa forma przeglądów muzycznych przeznaczona dla muzyków-instrumentalistów. Pierwszą tego typu imprezą jest „Turniej gitarzystów".

Zainicjowano coroczne edycje dwu prestiżowych imprez kultywujących folklor - Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego i Spotkania Cymbalistów, które organizowane są do dziś.

1982
Klub Kolekcjonera
 WDK prowadzi aukcję na fundusz odbudowy pomnika Adama Mickiewicza w Rzeszowie.

W WDK odbywa się spotkanie rzeszowskich pracowników nauki poświęcone ocenie sytuacji środowisk twórczych, w wyniku którego powstaje „Raport o stanie kultury w woj. rzeszowskim".

AKF „Oset" osiąga kolejny sukces - II nagrodę w Przeglądzie Filmów Amatorskich w Warszawie.

WDK użycza siedziby powstałemu Oddziałowi Rzeszowskiego Towarzystwa Łączności z Polonią

Zagraniczną „Polonia", które w przyszłości ma przejąć organizację festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych.

Odbywa się pierwsza edycja Konkursu Zespołów Pieśni i Tańca na Polskie Tańce Narodowe.

W następnych latach impreza organizowana jest w cyklu dwuletnim i ma charakter międzywojewódzki, a później ogólnopolski.

W ramach „Sceny Szkolnej" występują w WDK najlepsze teatry ze szkół całego województwa.

W Klubie Amatora Plastyka rozpoczynają się cykliczne spotkania pod nazwą „Plastyczne piątki".

Na scenie WDK goszczą profesjonalne teatry: „Popularny" z Warszawy, im. L. Solskiego z Tarnowa, Opera Kameralna z Warszawy.

Powstaje Dyskusyjny Klub Literacki „Pod Drabiną". Skupia młodych ludzi pióra, organizuje spotkania warsztatowe, turnieje poetyckie.

1983
W kalendarzu poczynań WDK jeszcze jedna impreza folklorystyczna - Wojewódzki Przegląd Kapel i Instrumentalistów Ludowych w konwencji zgodnej z lokalną tradycją składu instrumentów ludowych.

Wystawa rysunku Jerzego Sienkiewicza pn. „Szkice węglem" przedstawia 100 znanych twarzy z rzeszowskiego życia kulturalnego.

Z okazji 90-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce zostaje zorganizowana Krajowa Wystawa Filatelistyczna pn. „Ochrona środowiska - flora i fauna".

Odbywają się ogólnopolskie turnieje - brydżowy i szachowy.

Piotr Paleczny koncertuje dla Klubu Miłośników Muzyki.

WDK organizuje I Wojewódzki Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych.

Odbywa się I Konkurs Zespołów Pieśni i Tańca jako impreza wojewódzka. W kolejnych edycjach przekształca się w ogólnopolskie „Spotkania z tańcem".

1984
Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
 zyskuje rangę imprezy ogólnopolskiej. Imprezie towarzyszy ogólnopolskie seminarium dla choreografów tańca ludowego. Konkurs kontynuowany nieprzerwanie do roku bieżącego dzięki rejestracji wideo przyczynia się do powstania bogatej dokumentacji tańców z różnych regionów Polski.

WDK gości zespoły folklorystyczne z Jugosławii i Węgier.

Występują artyści: Urszula Trawińska-Moroz z wieczorem kolęd polskich, Dorota Stalińska z monodramem „Żmija" wg L. Tołstoja, artyści operetki warszawskiej z koncertem „Najpiękniejsze arie z najpiękniejszych operetek".

1985
WDK inicjuje Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej pn. „Jubileuszowe Prezentacje".

Prezentowana jest I Ogólnopolska Wystawa Prac Instruktorów Plastyki powstała z wcześniejszych wojewódzkich i międzywojewódzkich konfrontacji twórczości instruktorów i nauczycieli plastyki. Od 1995 roku funkcjonuje pod nazwą „Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki".

1986
W Zespole Pieśni i Tańca „Bandoska" kierownictwo choreograficzne obejmuje Janina Wojturska.

Konkurs „W krainie bajek Pana Brzechwy" ogłoszony w 20 rocznicę śmierci poety i bajkopisarza daje początek trwającemu do dziś popularnemu konkursowi „Poeci i pisarze dzieciom". Uczestnicy prezentują literaturę dziecięcą w artystycznych formach scenicznych oraz pracach plastycznych inspirowanych twórczością wybranego autora. Na imprezę zapraszani są jako goście żyjący autorzy - patronujący konkursowi.

1987
„Prezentacje Kulturalne"
 organizowane pod patronatem Wojewody Rzeszowskiego ukazują aktywne formy pracy społeczno-kulturalnej 38 placówek kultury woj. rzeszowskiego.

1988
W 70 rocznicę Odzyskania Niepodległości ogłoszony zostaje konkurs wiedzy historycznej „Nad nami orzeł biały". Przebiega w trzech etapach przy dużym zainteresowaniu szkół podstawowych województwa.

WDK rozpoczyna działalność impresaryjną. W wielu miastach i wsiach województwa odbywają się spotkania z literaturą, monodramy i programy rozrywkowe z udziałem artystów scen polskich. Największym powodzeniem

cieszą się spektakle teatralne i programy estradowe dla dzieci.

Przegląd Kabaretów Amatorskich zorganizowany w Lutczy gm. Niebylec jest pierwszym w aktualnie popularnym cyklu imprez pn. „Niebyleckie Kabaretowisko".

1989
W VIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych bierze udział 41 zespołów, w tym po raz pierwszy 2 zespoły z Litwy. Z okazji 20-lecia Festiwali i 40-lecia WDK w koncercie „W Rzeszowie

wesele" prezentuje się 16 zespołów folklorystycznych województwa rzeszowskiego.

I Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej zorganizowany przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Boguchwale gromadzi 423 prace 55 autorów reprezentujących 10 placówek województwa. WDK zainspirowany różnorodnością tej twórczości organizuje w późniejszych latach prezentację dorobku artystów ludowych na wystawach połączonych z kiermaszami.

Po zamontowaniu anteny satelitarnej do klubów „Bohema" i „Turkus" przekazywany jest program telewizji satelitarnej.

1990
Rozpoczyna działalność Studio Wideo. Realizowane są filmy reklamowe, udźwiękowiane etiudy

AKF „Oset", rejestrowane imprezy artystyczne, organizowane projekcje filmów edukacyjnych.

Przy współpracy Ambasady Amerykańskiej odbywa się kurs „English-American", który zapoczątkowuje długoletnią edukację dzieci i młodzieży na kursach języka angielskiego i niemieckiego.

Powstaje wideoteka - ciągle wzbogacany zbiór kilkuset kaset wideo z zarejestrowanymi występami artystycznymi, obrzędami ludowymi i widowiskami folklorystycznymi. Ze zbiorów tych korzystają instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego z kraju i zagranicy oraz naukowcy.

„GODY - Od Wigilii do Trzech Króli" - to wielkie widowisko z udziałem 10 najlepszych autentycznych zespołów regionalnych. Widzowie mają możliwość obejrzenie tradycyjnej wigilii oraz innych zwyczajów i obrzędów

bożonarodzeniowych. Dochód przeznaczono na Fundusz Daru Narodowego.

I Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Piosenki i Ruchu, Tańca Towarzyskiego, Rewii i Form Estradowych „Mikołajki" prezentuje 13 zespołów z województw: krakowskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego. Impreza trwa do dziś, a krąg zainteresowanych ciągle wzrasta.

Rozwija się współpraca z Wojewódzkim i Miejskim Domem Kultury w Nyiregyhazie. Rzeszowskie zespoły prezentują swój program na Węgrzech, odbywają się ekspozycje prac plastyków i fotografików, pracownicy domów i ośrodków kultury wzajemnie zapoznają się z działalnością swoich placówek.

1991
Z okazji pobytu Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie zespoły WDK biorą udział w koncercie „Dzieci Papieżowi" organizowanym na stadionie Resovii. Dziewczęca Orkiestra Dęta i Orkiestra Szałamaistek uczestniczą w Mszy Świętej z udziałem Papieża, tworząc wraz z innymi zespołami oprawę muzyczną.

Konkurs poezji Karola Wojtyły staje się w następnych latach Konkursem Poezji Religijnej. Po eliminacjach przeprowadzanych przez placówki kultury w 5 rejonach województwa finał organizowany jest w MGOKw Sędziszowie Młp.

Z udziałem 5 zespołów odbywają się Spotkania Teatrów Jasełkowych.

ZPiT „Bandoska" bierze udział w Europejskim Spotkaniu z Tańcem i Muzyką w Grazu (Austria) oraz Festiwalu Folklorystycznym w Portugalii.

Konkurs Muzykujących na Harmonijkach Ustnych zorganizowany przez WDK w Ośrodku Kultury w Kamieniu daje początek jedynej w swoim rodzaju imprezie ogólnopolskiej trwającej do dziś.

1992
W ramach „Dni Kultury Słowiańskiej" odbywają się spotkania z poezją, muzyką, plastyką. Prezentują

się zespoły taneczne, folklorystyczne i chóry z Białorusi, Czechosłowacji, Polski i Ukrainy.

VI Konkurs „Poeci i pisarze dzieciom" zyskuje miano międzywojewódzkiego. Do rzeszowskich szkół i placówek

kultury dołączają placówki z województw: : krośnieńskiego, tarnowskiego, tarnobrzeskiego i przemyskiego.

Na scenie WDK młodzież szkół średnich prezentuje programy w ramach I Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych.

Odbywa się I Ogólnopolski Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „FOTO ODLOT".

Rozpoczyna się kolejny cykl prezentacji amatorskiej twórczości artystycznej - „Wojewódzkie Biennale Rzeźby Amatorskiej im. A. Rząsy".

WDK organizuje wojewódzkie seminarium nt.: „Prasa samorządowa i lokalna" z udziałem przedstawiciela Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ w Krakowie oraz Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Polsce

z/s w Poznaniu. Seminarium towarzyszy wystawa najciekawszych numerów prasy lokalnej z całej Polski.

Zainicjowana przez WDK i Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym Międzywojewódzka Parada Straży Grobowych „Turki" jest jedyną tego rodzaju imprezą w Polsce. Bierze w niej udział około 1000 wykonawców w barwnych, archaicznych strojach i przebraniach prezentując unikalną musztrę paradną.

1993
„Słowiańskie Gody"
 - to impreza pokazująca obrzędy Świąt Bożego Narodzenia, w której uczestniczą chóry i zespoły folklorystyczne z Białorusi, Polski i Słowacji. Koncerty odbywają się w Filharmonii w Rzeszowie, kościołach rzeszowskich

i placówkach kultury województwa.

Zakupiony zostaje podstawowy sprzęt niezbędny do funkcjonowania pracowni komputerowej. Technika komputerowa zaczyna być wykorzystywana do wykonywania m.in. druków informacyjno-reklamowych o imprezach

organizowanych przez WDK. Odbywa się kurs obsługi komputera, w którym uczestniczą dzieci i dorośli.

W „Spotkaniach Śpiewających Dzieci" bierze udział 14 solistów i 15 zespołów. Nagrodzony przez rzeszowskie jury kwartet wokalny ze Strzyżowa zostaje laureatem tego Festiwalu w Koninie.

Zespoły artystyczne WDK uczestniczą po raz pierwszy w Koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który z inicjatywy naszej placówki zorganizowany został w Rzeszowskiej Filharmonii.

1994
Powstaje Forum Poetyckie skupiające młodych poetów - uczniów szkół średnich z województwa rzeszowskiego. Efektem rocznej pracy Forum było wydanie almanachu poetyckiego „Cieniutka kładka niepewności".

Odbywa się I Międzywojewódzkie Triennale Amatorskiej Twórczości Tkackiej i I Konkurs Tradycyjnego Folkloru Dziecięcego.

Klub „Bohema" staje się miejscem spotkań z jazzem. Systematycznie raz w miesiącu odbywają się tu „Czwartki jazzowe", w których biorą udział popularni w regionie, kraju i za granicą artyści i zespoły - m.in.: K. Ścierański, M. Bałata, J. Śmietana, M. Szczęśniak, G. Łobaszewska, L. Szafran, M. Urbaniak, K. Prońko.

Minister Edukacji Narodowej nadaje WDK Honorową Odznakę „Za zasługi dla oświaty".

1995
I Spotkania Teatrów Polskich z Zagranicy
 są kolejną imprezą przybliżającą Polonię do Ojczyzny i pogłębiającą więź z polską kulturą. Udział biorą zespoły z Czech, Litwy, Ukrainy i USA oraz obserwatorzy z Bułgarii i Ukrainy. Przedstawienia odbywają się w Rzeszowie, Strzyżowie, Mielcu i Łańcucie. Przeglądowi towarzyszą warsztaty teatralne i scenograficzne. Następne spotkania odbywają się co 2 lata umacniając rangę Rzeszowa jako ośrodka polonijnego ruchu artystycznego.

W ramach działalności DKF „Klaps" ma miejsce przegląd filmów z udziałem Jerzego Stuhra.

Z inicjatywy i przy współorganizacji WDK odbywa się w Ropczycach I Małopolski Jarmark Kowalski. Daje on początek cyklowi imprez pn. „Ginące zawody", w który WDK włącza się realizując m.in. „Jarmark Sztuki Zabawkarskiej" w Leżajsku, „Wiklinowe Łowy" w Łowisku, „Starych potraw urok i smak" w Błażowej.

1996
„Skąd nasz ród"
 - to konkurs na program ochrony kultury ludowej w gminie - ogłoszony z inicjatywy WDK przez Wojewodę Rzeszowskiego i Sejmik Samorządowy Województwa Rzeszowskiego przy udziale Ministerstwa Kultury i Sztuki. Realizowany jest w 19 gminach województwa. W wyniku konkursowej oceny 11 gminom przyznano tytuł Mecenasa Kultury Ludowej, a także nagrody MKiS, Wojewody Rzeszowskiego, Sejmiku Samorządowego i Dyrektora WDK.

Klub „Bohema" po raz pierwszy gościł dzieci ze Szkoły Specjalnej w Rzeszowie. Od tego czasu w ramach stałego patronatu nad Szkołą odbywają się tu kilka razy w roku dyskoteki z grami i zabawami - „Andrzejki", „Mikołajki", itp.

W DKF „Klaps" kontynuowany jest cykl filmów tematycznych związanych z postacią reżysera lub aktora. Widzowie poznają twórczość Jana Jakuba Kolskiego i uczestniczą w spotkaniu z kluczowym aktorem jego filmów - Krzysztofem Majchrzakiem. Biorą również udział w filmach i spotkaniu ze Zbigniewem Zamachowskim.

Rozpoczyna się cykl filmów „Historia Oskara Filmowego" prezentowanych w ramach DKF.

WDK podjął realizację w województwie rzeszowskim Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty". Wyłoniono grupę najzdolniejszych dzieci, młodzieży i ich opiekunów artystycznych. Organizowano dla nich warsztaty, prezentacje i pokazy. Najlepszych nagrodzono.

„Rzeszowska Izba Poetów Regionalnych" zainaugurowała cykl spotkań wieczorem twórczości Stanisława Harli z Chorzelowa gm. Mielec. Spotkania odbywają się raz w kwartale i trwają do dziś.

1997
Z inicjatywy WDK ogłoszony zostaje przez Wojewodę Rzeszowskiego i Sejmik Samorządowy Województwa konkurs pn. „Konfrontacje aktywności kulturalnej gmin". Akces zgłosiło 21 gmin. Nagrodę główną ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz tytuł Mecenasa Kultury otrzymała gmina Łańcut. Ponadto przyznano gminom 6 nagród, 2 wyróżnienia i 16 tytułów Mecenasa Kultury. W ramach Konfrontacji 10 najlepszym i najaktywniejszym zespołom artystycznym województwa rzeszowskiego przyznane zostało honorowe wyróżnienie „Liść Lauru".

„Rzeszowskie Fanfary" - to Międzynarodowe Prezentacje Orkiestr Dętych, w których uczestniczą orkiestry z Ukrainy, Słowacji i Węgier oraz 10 orkiestr z Polski Południowej. W następnym roku liczba powiększa się o orkiestry z Niemiec i Łotwy.

Powstaje Bank Informacji o Kulturze. 43 placówki kultury województwa i urzędy gmin mogą skonfrontować swoje dokonania w poszczególnych dziedzinach kultury na podstawie raportów komputerowych opracowanych przez WDK w oparciu o wcześniej otrzymane ankiety.

Ogólnopolskie Sympozjum „Fotografia cyfrowa i jej komputerowe przetwarzanie" oraz seminarium nt. grafiki komputerowej i cyfrowego przetwarzania dźwięku, daje początek kontynuowanym w następnych latach sympozjom pn. „Cyber Media".

DKF rozpoczyna prezentację rocznego przeglądu filmowego „Historia Złotej Palmy".

Odbywają się pierwsze spotkania Rzeszowskiej Akademii Komiksu.

I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Nagrodę Dyrektora WDK w Rzeszowie" wieńczy różnorodne i wieloletnie imprezy oraz konkursy w dziedzinie tańca towarzyskiego.

1998
Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „FOTO ODLOT"
 zyskuje rangę międzynarodową.

W 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza WDK jest organizatorem turnieju wiedzy „Bliżej Wieszcza", konkursu literackiego dla młodzieży szkół średnich „Wiara i czucie ludu czy mędrca szkiełko i oko...", konkursu teatralnego „Lekcje z Panem Tadeuszem", spotkań z Barbarą Wachowicz, wystawy bibliofilskich edycji „Pana Tadeusza" ze zbiorów Czesława Drąga oraz wystawy rzeźby nieprofesjonalnej „Pan Tadeusz i inni".

Powstaje Międzynarodowa Fotograficzna Grupa Twórcza Euroregionu Karpackiego, która prezentuje

swoje prace na zorganizowanej w WDK wystawie „Poznajmy się", eksponowanej następnie na Węgrzech i Słowacji.

Odbywają się spotkania w ramach „Dziecięcej Akademii Filmowej".

W uznaniu zasług dla kultury ludowej, decyzją Komisji Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów Kultury Ludowej, WDK otrzymuje prestiżową Nagrodę Honorową im. Oskara Kolberga.

1999
Wojewódzki Dom Kultury otrzymuje status instytucji samorządowej podległej Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Zainaugurowany przed 30 laty przez WDK Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbywa się po raz 11.

W III Spotkaniach Teatrów Polskich z Zagranicy uczestniczą teatry z Belgii, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Węgier.

Z okazji 40-lecia DKF „Klaps" - odbywają się projekcje filmowe pn. „40 wielkich dzieł kina światowego". Z tej okazji prezentowana jest też wystawa plakatów filmowych.

Decyzją Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Warszawie - Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps" Wojewódzkiego Domu Kultury, otrzymuje nagrodę im. Adama Bohdziewicza za najlepszą działalność w Polsce wiatach 1996-1999.

Organizowana jest I edycja Międzywojewódzkiej Wystawy Akwareli pn. „Ściana Wschodnia".

W Galerii WDK ma miejsce wystawa fotografii światowej sławy artysty Ryszarda Horowitza.

Prowadzony jest kurs dla opiekunów i instruktorów dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.

Powstaje Klub Młodych Literatów, w ramach którego odbywają się spotkania i konsultacje dla młodzieży.

Wydano Jubileuszowy „Genius Loci - Pół wieku WDK".

2000
W ramach współpracy z GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim odbył się I Podkarpacki Konkurs Teatrów Poszukujących o nagrodę im. Tadeusza Kantora. Uczestniczyło w nim 6 teatrów z całej Polski.

Wspólnie z Jasielskim Domem Kultury zrealizowano teleturniej z zakresu wiedzy o kulturze ludowej

pn. „Czy znacie Podkarpacie". Program ten był wielokrotnie emitowany przez Telewizję Rzeszów.

Zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum „Cybermedia" nt. „Cyfrowego przetwarzania fotografii, obrazu, filmu i grafiki komputerowej". Uczestniczyło w nim około 200 osób.

W Klubie „Turkus" rozpoczęto cykliczne spotkania pn. „Wieczory słowa i muzyki", współorganizowane

ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi mającymi siedzibę w WDK.

W WDK powstaje Klub Rękodzieła Artystycznego skupiający rękodzielników z całego województwa.

Na zainspirowany przez WDK Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Podkarpacie 2000",

78 autorów przysłało 296 zdjęć. Na wystawie zaprezentowano 167 zdjęć 55 autorów.

„Literatura na przełomie wieków" - Międzynarodowa Sesja Literacka została zorganizowana z rzeszowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich.

W DKF „Klaps" zrealizowano przegląd „Mistrzowie Kina na przełomie wieków", w ramach którego prezentowano filmy B. Keatona, I. Bergmana, A. Kurosawy, O. Wellsa, V. De Siei, R. Bressona, F. Felliniego, M. Antonioniego i in.

2001
Wojewódzki Dom Kultury zorganizował I Podkarpacki Konkurs na Pisankę Wielkanocną. Wzięło w nim udział 13 autorek prezentujących 120 tradycyjnych pisanek z różnych regionów Podkarpacia.

W WDK powstała Kobieca Grupa Plastyczna „DROGA" skupiająca artystki zawodowo zajmujące się plastyką.

Z inicjatywy WDK przeprowadzono Wojewódzki Przegląd Dorobku Autentycznych Zespołów

Ludowych o nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego. 13 Starostw zgłosiło 40 zespołów (17 kapel ludowych, 8 zespołów śpiewaczych, 10 zespołów obrzędowych, 5 zespołów tańca tradycyjnego). Wpłynęło także 10 wniosków do wyróżnienia „Mecenas Kultury Ludowej". Nagrody WDK otrzymało 6 zespołów obrzędowych, 3 zespoły tańca tradycyjnego i 2 kapele ludowe.

Wspólnie z Centrum Kultury Gminy Markowa rozpoczęto turnieje etnograficzno - literackie „Markowska Borynomania" w tamtejszej Zagrodzie.

W WDK zainstalowano sieć komputerową z pełnym dostępem do Internetu.

2002
W Klubie „Turkus" miała miejsce promocja almanachu „Podkarpacka Izba Poetów", w którym zawarto fragmenty twórczości 18 poetów i pisarzy.

Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek i Mażoretek uczestniczyła w XI Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira 2002" w Rybniku.

Zrealizowano film wideo „Michał Dudzik - magiczny skrzypek z Cholewianej Góry" na benefis w/w muzyka ludowego z okazji 90 lat życia.

2003
Zorganizowano warsztaty przy współpracy Narodowego Centrum Kultury oraz Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego nt. temat „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturalnej".

Uczestniczyło w nich 42 osoby z województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

„Bohema" była miejscem 100 Jubileuszowego Czwartku Jazzowego. Ten historyczny koncert uświetnił kwartet Jana Ptaszyna Wróblewskiego.

Zainaugurowano cykl spotkań autorskich „Bliżej Literatury" będących prezentacją dorobku pisarzy i poetów z całego kraju.

WDK nawiązał współpracę z rzeszowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, współorganizując sympozja i konferencje na tematy dotyczące historii naszego kraju. Ponadto prezentowane są liczne publikacje, książki i opracowania historyczne,

a także organizowane wystawy cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu.

Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „FOTO ODLOT" otrzymuje patronat

Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP. W konkursie uczestniczą artyści z 25 krajów.

WDK z powodzeniem realizował Wakacyjne Koncerty - 8 plenerowych imprez folklorystycznych na estradzie w Rynku dla mieszkańców Rzeszowa. Zaprezentowały się zespoły regionalne z gmin: Markowa, Trzebownisko, Ropczyce, Sędziszów Młp., Niebylec, Wiśniowa, Łańcut oraz z WDK.

Odbyły się dwudniowe X Jubileuszowe Podkarpackie Spotkania z Komiksem pn. „Komiksowa Wiosna".

Wydano pierwszy numer „Zeszytów Regionalnych WDK" pt. „Zespoły Obrzędowe Województwa Podkarpackiego".

Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne zorganizowano dla kół i klubów działających przy placówkach kultury w naszym regionie. W wystawie uczestniczyło 14 grup prezentując prace około 160 autorów.

Rozpoczynają się ogólnopolskie przeglądy filmowe „Multimedia OFF", „Cinema OFF", „TOFFI" i „Kręci się".

2004
Rozpoczęły się dwuletnie kursy kwalifikacyjne z dziedziny tańca współczesnego i tańca ludowego dla 65 uczestników z całej Polski.

WDK zorganizował seminarium dla animatorów kultury ruchu teatralnego „Twórczość Józefa Szajny" z udziałem tego wybitnego artysty.

Zapoczątkowano współpracę z GOK w Harasiukach związaną z imprezą kulturalno - ekologiczną „Grzyby".

WDK włączył się merytorycznie do współorganizacji Targów Koni Huculskich w Lutowiskach

organizowanych przez Urząd Gminy i Bieszczadzki Park Narodowy.

Zainicjowana została stała forma działalności - I Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej przy współpracy z GCK w Trzcianie.

Na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Pedagogów Plastyki zaprezentowano 63 prace - 48 autorów z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki i tkaniny.

Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Lubece (Niemcy).

Podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego wystąpiło 10 zespołów i 23 pary taneczne z różnych regionów kraju.

W Klubie „Turkus" odbyła się premiera spektaklu autorskiego Janusza Pokrywki „Summa Cum Grano Salis".

Zespoły artystyczne WDK wystąpiły na koncercie plenerowym pt. „55-letni WDK dla 650-letniego Rzeszowa".

W 1 programie TVP w audycji „Kawa czy herbata" wystąpili cymbaliści woj. podkarpackiego - laureaci organizowanych przez WDK Spotkań Cymbalistów.

Pod koniec roku zrealizowano uroczysty Koncert Jubileuszowy „55 LAT WDK" połączony z oddaniem po remoncie sali widowiskowej.

Na program złożyły się m.in. pokazy multimedialne dotyczące działalności WDK i koncert Orkiestry „Jose Torres y Salsa Tropical".

2005
Opracowano i wydano płytę CD „Cymbaliści Podkarpacia" wraz z „Zeszytem Regionalnym WDK" nr 4 pod takim samym tytułem.

Dla uczczenia 200. rocznicy urodzin J. Ch. Andersena WDK zorganizował maraton sceniczny,

w którym zaprezentowało się w 12 baśniach Andersena 5 grup teatralnych i 9 wykonawców indywidualnych.

Z inicjatywy WDK w Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie przeprowadzono I Podkarpacki Konkurs Poezji K. J. Gałczyńskiego „O zieloną polewaczkę".

Na zaproszenie WDK gościła w Rzeszowie delegacja Narodowo - Kulturalnego Centrum „Dom Polski" w Saratowie (Rosja).

W ramach XIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie

WDK zrealizował cykl koncertów prezentujących dorobek artystyczny Podkarpacia.

W WDK otwarto Małą Galerię Malarstwa Jana Kazneckiego.

WDK zapoczątkował współpracę z GOK w Krzeszowie związaną z imprezą pt. „Powidlaki".

Zainicjowano I Podkarpacki Konkurs Poetycki „Ja i świat" dla młodych twórców pióra ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jury oceniło prawie 800 wierszy. Po raz pierwszy wydano także tomik z utworami laureatów.

Powstaje nowa forma cykliczna Wojewódzka Scena Amatorskich Form Teatralnych.

W ramach której swoją twórczość prezentują indywidualni wykonawcy i grupy teatralne pracujące w placówkach kultury, parafiach i związkach twórczych całego Podkarpacia.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Dziewczęcej Orkiestry Dętej odbył się Koncert Galowy

z udziałem Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek.

W WDK odbyła się konferencja organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie pn. „Nekropolie Rzeszowa".

2006
WDK był współorganizatorem X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo" realizowanego przez PZCHiO w Rzeszowie.

W Galerii Fotoklubu RP w Warszawie wystawiono najlepsze prace VIII Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego „FOTO ODLOT" organizowanego przez WDK.

Odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Dziecięcego Zespołu Artystycznego „Uśmiech" działającego przy WDK.

Scena WDK gościła tancerzy słynnego Teatru Tańca Współczesnego „Dada Von Bzdulow" z Gdańska.

Prezentowany jest Międzynarodowy Projekt Filmowy „Rosja - Polska. Nowe spojrzenie".

W ramach projektu „Cinema off" została zaprezentowana retrospektywa Międzynarodowego Festiwalu Niezależnych Filmów Fabularnych „OSKARIADA".

W WDK rozpoczął się cykl koncertów pt. „Cztery Pory Roku" - prezentacji dorobku artystycznego placówek kultury z woj. podkarpackiego.

W lipcu Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt „Modernizacja WDK w Rzeszowie" został wybrany do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WDK współorganizował seminarium dla animatorów kultury z Polski i Ukrainy w Krzeszowie nt. „Animacja kultury w zjednoczonej Europie".

Przez WDK został wydany 5 zeszyt regionalny pt. „Kowalstwo".

WDK współorganizował pierwszą edycję folklorystycznej imprezy plenerowej pn. „Wesele Podkarpackie" w Rymanowie Zdroju.

ZPiT „Bandoska" uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Scena Narodów" w Pradze (Czechy).

2007
Wspólnie z Domem Żołnierza Polskiego w Warszawie i Klubem Garnizonowym w Rzeszowie w WDK zrealizowano XXII Konkurs Fotografii Wojska Polskiego „Foto Rzeszów 2007"

oraz Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich Wojska Polskiego „OPFARzeszów2007".

Opracowano badania ankietowe i przeprowadzono gruntowną analizę statystyczną „Organizacja działalności społeczno - kulturalnych w gminach województwa podkarpackiego 2006" oraz 20 numer Biuletynu Informacyjnego WDK.

Wspólnie z Fotoklubem „Zamek" ze Szczecina organizowany jest I Ogólnopolski Festiwal Diaporam Cyfrowych „Multidiaporama".

WDK włączył się do realizacji I Wojewódzkiego Konkursu „Wokół Wigilijnego Stołu" w GOK Trzebownisko.

W WDK miały miejsce I Podkarpackie Prezentacje Artystyczne Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem".

Impreza o charakterze interdyscyplinarnym i integracyjnym dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, w której uczestniczą także osoby zdrowe i profesjonalni artyści (razem 400 osób). Imprezie towarzyszyła wystawa malujących ustami i stopami oraz warsztaty z arteterapi dla opiekunów.

WDK organizuje cykl warsztatów nt. „Praca w zespołach tańca ludowego" dla choreografów i instruktorów z całej Polski.

Zostaje zorganizowany Podkarpacki Konkurs „Literatura i Dzieci", który jest kontynuacją idei konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom".

Organizowany w 12 placówkach województwa skupia 1500 małych recytatorów, wokalistów i plastyków ze szkół podstawowych.

WDK włącza się w obchody Narodowego Dnia Ziemi poprzez współorganizację koncertu i pokazów filmowych pt. „Bądźmy solidarni z życiem" realizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz obrony życia.

Orkiestra Szałamaistek obchodzi 30-lecie swojej działalności.

W WDK odbywa się 5. Multimedia Happy End Festiwal Filmów Optymistycznych organizowany z Fundacją „Obrazy bez Granic" i Studiem Filmowym „Exd ART" z Wrocławia.

Członkowie Klubu Rękodzieła Artystycznego WDK uczestniczyli w Międzynarodowych Targach „Tydzień Europy" w Gerscheim (Niemcy).

Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek reprezentowały Podkarpacie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

„Kino młodych” to cykliczna prezentacja krótkich form filmowych realizowanych przez filmowców z naszego regionu.

Odbył się uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” działającego przy WDK.

Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprezentowano film dokumentalny
pt. „Zbrodnia Katyńska” oraz reportaż telewizyjny pt. „Palmiry”.

Zakończono modernizację WDK w ramach środków unijnych i kontynuowano prace remontowe
ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego - na II i III piętrze.

2008
WDK w Rzeszowie został wydawcą Podkarpackiego Informatora Kulturalnego i Kalendarza Imprez Kulturalnych 

dotyczących działalności kulturalnej w województwie podkarpackim.

Wspólnie z Centrum Kultury w Ropczycach współorganizowano X Międzynarodowy Jarmark Kowalski.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej WDK zorganizował XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”.

Z okazji odbywającego się w Rzeszowie XIV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych WDK włączył się do wydania przez Polskie Radio Rzeszów płyty CD pt. „Muzyczne Barwy Podkarpacia” z udziałem zespołów i solistów z naszego regionu.

Odbyła się ogólnopolska premiera pełnometrażowego filmu niezależnego pt. „Manna” zrealizowanego przez rzeszowską grupę filmową „DDN”. W pokazie uczestniczyli reżyser i występujący w filmie aktorzy.

Zorganizowano X Międzynarodową Wystawę Akwareli im. M. Strońskiego pt. „Ściana Wschodnia”.

Zainaugurowano cykl prezentujący najlepszych artystów ludowych pn. „Mistrzowie Folkloru Podkarpacia”.
Pierwszym prezentowanym twórcą był znany skrzypek Władysław Pogoda z Kolbuszowej.

Zostają zainicjowane „Spotkania z Historią” organizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.

Odbyły się pokazy najlepszych europejskich filmów niezależnych „GRAND OFF” oraz Ogólnopolskie Pokazy Filmów Krótkometrażowych „SZORTY”.

WDK włączył się w realizację Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce” organizowanego przez CK w Przemyślu.

Turkusowe Podwieczorki” - to nowa cykliczna forma spotkań z poezją śpiewaną realizowana
w odremontowanym Klubie „Turkus” wspólnie z Katolickim Radiem „VIA”.

W 2008 roku miała miejsce rekordowa ilość wyjazdów merytorycznych (284). W ramach współpracy z podkarpackimi placówkami kultury, m.in. konsultacje zespołów, organizacja imprez, z czego 72 dotyczyły udziału w przeglądach, konkursach i pracy jury.

WDK zorganizował kurs dla elektryków pracujących w domach i ośrodkach kultury na terenie województwa połączony z egzaminem kwalifikacyjnym.

WDK zorganizował wspólnie z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim „Prezentacje Podkarpackich Potraw i Obrzędów Bożonarodzeniowych”.

Zakończono i rozliczono Projekt Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie”.

Zrealizowany w znacznym stopniu ze środków unijnych przy wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach modernizacji przeprowadzono kompletne prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku WDK.

2009
Wydano tomik tekstów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Ja i świat”, do którego ilustracje wykonali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji dla Młodzieży im. Jana Pawła II w Przeworsku.

WDK włączył się w IX Podkarpacki Festiwal „Seniorzy wciąż młodzi twórczo” organizowany przez MCK w Boguchwale.

Zorganizowano wystawę malarstwa Zofii i Ferdynanda Brzęków, podczas której Amatorskiemu Klubowi Plastyka nadano imię Ferdynanda Brzęka.

Pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego zorganizowano Jubileuszową XXV Wystawę Twórczości Pedagogów Plastyki.

Odbyła się prapremiera spektaklu muzycznego pt. „Domek trzech dziewcząt” organizowana z Rzeszowskim Towarzystwem Muzycznym.

Muzyczne Prezentacje Podkarpacia to cykl koncertów pt. „Odkryj Rzeszów, odkryj Podkarpackie”, podczas których prezentowały się zespoły z WDK, a także z całego województwa.: Lubeni, Rymanowa, Głogowa, Mielca, Sędziszowa Młp., Futomy, Tryńczy, Brzozowa, Dynowa, Przeworska, Niebylca i Jasła. W ciągu sześciu niedziel od czerwca do lipca na estradzie rzeszowskiego Rynku zaprezentowało się 41 zespołów artystycznych z Rzeszowa i całego Podkarpacia, w sumie ok. 686 wykonawców.

Zorganizowano XX Jubileuszowe Podkarpackie Spotkanie z Komiksem w ramach Rzeszowskiej Akademii Komiksu działającej przy WDK.

W Rzeszowie i w Trzcianie odbył się XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego. Udział wzięło 27 par tanecznych i 10 grup prezentujących stare tańce z województw: wielkopolskiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

WDK wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych i Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z/s w Trzcianie
zrealizował 2-dniowe warsztaty dla młodych dziennikarzy lokalnej prasy samorządowej.

Rok Jubileuszowy zakończono uroczystym Spotkaniem z okazji 60-lecia działalności WDK w Rzeszowie.

Z tej okazji wydano również folder „60 lat dla Kultury”

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij