Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 17.062022 r.

  XVIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny PIĘKNO PODKARPACIA

  Piękno Podkarpacia

 • 09.072022 r.

  Finisaż XXIII Międzywojewódzka Wystawa Akwareli im. Mariana Strońskiego pt. Ściana Wschodnia Rzeszów 2022

  Zaproszenie

 • 09.072022 r.

  Koncert Sabiny Kurek

  Zaproszenie

 • 14.072022 r.

  Promocja tomiku wierszy Marii Rudnickiej

  Zaproszenie

 • 17.072022 r.

  Podkarpacki Festiwal Aktywności Artystycznej ARTIS 2022

  Zgłoszenia

 • 24.072022 r.

  Podkarpacki Szlak Filmowy vol. 3

  Zaproszenie

 • 31.072022 r.

  IV Spotkanie Folklorystyczne w Markowej

  Zaproszenie

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Oferty pracy

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowiska:

 1. konserwator elektryk
 2. konserwator instalacji sanitarnych

Szczegóły poniżej:

********************************************************************************************************************

 

konserwator elektryk

Miejsce pracy: Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych silno- i słaboprądowych,
 • utrzymanie we właściwym porządku podległych urządzeń, instalacji, systemów oraz pomieszczeń,
 • rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania ww. urządzeń, systemów i instalacji,
 • wykonywanie drobnych prac montażowych, elektrycznych i maszynowych,
 • systematyczna kontrola sprawności i stanu technicznego urządzeń zgodnie z harmonogramem,
 • konserwacja prewencyjna urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • identyfikowanie i usuwanie usterek,
 • udział w montażu nowych systemów i instalacji elektrycznych,
 • rejestracja parametrów pracy systemów oraz bieżące naprawy i modernizacje,
 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej awarii i przeglądów według Książki Obiektu,
 • nadzór nad pracami firm zewnętrznych wykonujących prace serwisowe.

 

Wymagania: 

 • wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe (instalacje elektryczne),
 • doświadczenie co najmniej 2 lata w obsłudze bieżącej urządzeń i instalacji silno- i słaboprądowych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność diagnozowania usterek i awarii urządzeń,
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1: E do 1 kV (docelowo powyżej 15 kV),
 • znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do pracy w soboty i niedziele.

 

Dodatkowe atuty:

 • wiedza na temat instalacji fotowoltaicznych ML System,
 • praktyczna znajomość systemów słaboprądowych: BMS, SSP/SAP, DSO, SSWiN/KD, CCTV itp.,
 • znajomość tematyki sieci komputerowych,
 • znajomość AUTOCAD i innych programów inżynierskich,
 • uprawnienia SEP G1– E powyżej 15 kV,
 • znajomość języka angielskiego lub w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji i kart katalogowych urządzeń,
 • kreatywność i dociekliwość w obszarze szeroko pojętej techniki,
 • zdolność szybkiego uczenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • zainteresowania związane z techniką i automatyką.

 

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne przyjęcie i dobry klimat od samego początku,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: pcn@podkarpackie.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7 (pokój nr 201), w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 

Dodatkowe informacje

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie nie zwraca złożonych dokumentów. W terminie 3 miesięcy od  zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór - załącznik do ogłoszenia).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody także do celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji lub do dnia odwołania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia przekazania danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z  Kodeksu pracy jest warunkiem niezbędnym, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

********************************************************************************************************************

 

konserwator instalacji sanitarnych

Miejsce pracy: Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • utrzymanie we właściwym porządku podległych urządzeń, instalacji, systemów oraz pomieszczeń,
 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprawnością działania ww. urządzeń, systemów i instalacji,
 • wykonywanie drobnych prac montażowych,
 • systematyczna kontrola sprawności i stanu technicznego urządzeń zgodnie z harmonogramem,
 • konserwacja prewencyjna urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • identyfikowanie i usuwanie usterek,
 • udział w montażu nowych systemów i instalacji sanitarnych,
 • rejestracja parametrów pracy systemów oraz bieżące naprawy i modernizacje,
 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej awarii i przeglądów według Książki Obiektu,
 • nadzór nad pracami firm zewnętrznych wykonujących prace serwisowe.

 

Wymagania: 

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • doświadczenie co najmniej 2 lata w obsłudze bieżącej kotłowni gazowych o mocy do 500 kW, pompowni wód deszczowych, instalacji klimatyzacji typu VRF i Split, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji c.o. c.t., instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność diagnozowania usterek i awarii urządzeń,
 • posiadanie uprawnień energetycznych G2 i/lub G3 w zakresie eksploatacji,
 • znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do pracy w soboty i niedziele.

 

Dodatkowe atuty:

 • praktyczna znajomość systemów w obsłudze urządzeń producentów De Ditrich, Clima Gold, Wilo, Grunfos Kessel, Harmann, Fujitsu, Manta,
 • znajomość AUTOCAD i innych programów inżynierskich,
 • uprawnienia G2, G3 w zakresie dozoru,
 • znajomość języka angielskiego lub w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji i kart katalogowych urządzeń,
 • kreatywność i dociekliwość w obszarze szeroko pojętej techniki,
 • zdolność szybkiego uczenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • zainteresowania związane z techniką i automatyką.

 

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazne przyjęcie i dobry klimat od samego początku,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: pcn@podkarpackie.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7 (pokój nr 201), w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 

Dodatkowe informacje

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie nie zwraca złożonych dokumentów. W terminie 3 miesięcy od  zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór - załącznik do ogłoszenia).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody także do celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji lub do dnia odwołania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia przekazania danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z  Kodeksu pracy jest warunkiem niezbędnym, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

********************************************************************************************************************

Pliki do pobrania

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij