Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 30.092022 r.

  38. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

  zaproszenie

 • 02.102022 r.

  Alek Berkowicz - KONCERT z premierą płyty

  koncert

 • 03.102022 r.

  DKF KLAPS zaprasza na październikowe projekcje

  DKF

 • 06.102022 r.

  Festiwal Filmów Optymistycznych HAPPY END

  Happy End

 • 17.102022 r.

  Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym A TO POLSKA WŁAŚNIE

  konkurs

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Oferty pracy

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowiska Animatorów pokazów oraz Edukatorów wystaw do pracy w Podkarpackim Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Jasionce.

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy dla danego stanowiska oraz wymagane załączniki do pobrania.

 

********************************************************

 

I   Stanowisko:

   Animator pokazów

 

II   Miejsce pracy:

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce

 

III   Zakres obowiązków:

 • przygotowanie scenariuszy pokazów i prowadzenie pokazów naukowych,
 • obsługa zwiedzających podczas ekspozycji wystaw mobilnych,
 • zachęcanie zwiedzających do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania,
 • informowanie i aktywne wspieranie zwiedzających w interakcji z eksponatami,
 • dostrzeganie potrzeb zwiedzających i reagowanie zgodnie ze standardami PCN,
 • dbanie o przestrzeganie regulaminu PCN przez zwiedzających,
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych (np. awarie techniczne, ewakuacja, pierwsza pomoc, zwiedzający zachowuje się aspołecznie),
 • posiadanie podstawowej wiedzy z obsługi technicznej eksponatów,
 • informowanie o ofercie PCN, organizacji ekspozycji i infrastrukturze PCN,
 • weryfikowanie jakości i sposobu korzystania z eksponatów oraz inicjowanie i wdrażanie zmian,
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, organizowanych lub współorganizowanych przez PCN,
 • kształtowanie profesjonalnego i pozytywnego wizerunku instytucji,
 • dbałość o estetyczny wygląd eksponatów (np. utrzymanie w czystości i konserwację zgodnie z instrukcją),
 • obsługa pojazdów do przewozu wystaw mobilnych.

 

IV   Wymagania:

 • min. wykształcenie średnie,
 • umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania informacji odbiorcom w różnym wieku, 
 • komunikatywność i umiejętność dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców,
 • motywacja do pracy oraz chęć zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności,
 • samodzielność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w delegacji, pracy zmianowej (godziny poranno-popołudniowe i popołudniowo-wieczorne) oraz do pracy w soboty i niedziele,
 • min. podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B.

 

V   Dodatkowe atuty (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, obsłudze klienta i/lub w popularyzowaniu nauki,
 • doświadczenie sceniczne/aktorskie, umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością,
 • przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych,
 • wiedza z zakresu nauk ścisłych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
 • płynna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka słowackiego lub ukraińskiego w stopniu komunikatywnym,
 • elokwencja.

 

VI   Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych oraz dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole,
 • szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji,
 • przyjazne przyjęcie i dobry klimat od samego początku,
 • pracę w nowoczesnym miejscu z sąsiedztwem lotniska, przystanków autobusowych oraz w wielu miejscach w regionie (w trakcie delegacji),
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę.

 

VII   Proces rekrutacji:

 • Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w PCN, wyślij do 16.10.2022 r. na adres rekrutacja@pcn.org.pl swoje zgłoszenie zawierające: CV oraz  zeskanowaną i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (zgoda do pobrania poniżej).
 • Po przeanalizowaniu otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

VIII   Dodatkowe informacje:

 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w którego strukturze funkcjonuje jako jednostka wyspecjalizowana Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”, nie zwraca złożonych dokumentów. W terminie 3 miesięcy od  zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone, chyba że kandydat/ka wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór - załącznik do ogłoszenia).

 

IX   Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody także do celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji lub do dnia odwołania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia przekazania danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest warunkiem niezbędnym, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

********************************************************

 

I   Stanowisko:

   Edukator wystaw

 

II   Miejsce pracy:

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce

 

III   Zakres obowiązków:

 • obsługa zwiedzających podczas wizyt indywidualnych i grupowych w PCN,
 • przygotowanie scenariuszy prezentacji eksponatów i ich prowadzenie dla zwiedzających,
 • zachęcanie zwiedzających do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania,
 • informowanie i aktywne wspieranie zwiedzających w interakcji z eksponatami,
 • dostrzeganie potrzeb zwiedzających i reagowanie zgodnie ze standardami PCN,
 • dbanie o przestrzeganie regulaminu PCN przez zwiedzających,
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych (np. awarie techniczne, ewakuacja, pierwsza pomoc, zwiedzający zachowuje się aspołecznie),
 • posiadanie podstawowej wiedzy z obsługi technicznej eksponatów i przestrzeni wystawowej,
 • informowanie o ofercie PCN, organizacji ekspozycji i infrastrukturze PCN,
 • weryfikowanie jakości i sposobu korzystania z eksponatów oraz inicjowanie i wdrażanie zmian,
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, organizowanych lub współorganizowanych przez PCN,
 • kształtowanie profesjonalnego i pozytywnego wizerunku instytucji,
 • dbałość o estetyczny wygląd eksponatów (np. utrzymanie w czystości i konserwację zgodnie z instrukcją).

 

IV   Wymagania:

 • min. wykształcenie średnie,
 • umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania informacji odbiorcom w różnym wieku, 
 • komunikatywność i umiejętność dopasowywania się do zróżnicowanych potrzeb odbiorców,
 • motywacja do pracy i chęć zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności,
 • samodzielność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej (godziny poranno-popołudniowe i popołudniowo-wieczorne) oraz do pracy w soboty i niedziele,
 • min. podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • wysoka kultura osobista.

 

V   Dodatkowe atuty (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, obsłudze klienta i/lub w popularyzowaniu nauki,
 • przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych,
 • wiedza z zakresu nauk ścisłych,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
 • płynna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka słowackiego lub ukraińskiego w stopniu komunikatywnym,
 • elokwencja.

 

VI   Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych oraz dodatkowego ubezpieczenia grupowego,
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole,
 • szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji,
 • przyjazne przyjęcie i dobry klimat od samego początku,
 • pracę w nowoczesnym miejscu z sąsiedztwem lotniska, przystanków autobusowych,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę.

 

VII   Proces rekrutacji:

 • Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w PCN, wyślij do 16.10.2022 r. na adres rekrutacja@pcn.org.pl swoje zgłoszenie zawierające: CV oraz  zeskanowaną i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (zgoda do pobrania poniżej).
 • Po przeanalizowaniu otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

VIII   Dodatkowe informacje:

 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w którego strukturze funkcjonuje jako jednostka wyspecjalizowana Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”, nie zwraca złożonych dokumentów. W terminie 3 miesięcy od  zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone, chyba że kandydat/ka wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Pozostałe dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór - załącznik do ogłoszenia).
 • Praca możliwa do wykonywania również przez osoby z niepełnosprawnościami.

 

IX   Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody także do celów przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Pozostałe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji lub do dnia odwołania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia przekazania danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest warunkiem niezbędnym, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Pliki do pobrania

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij