Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • Przejdź na Profil WDK na Facebooku
 • Przejdź na Profil WDK na Instagramie
 • Przejdź na Profil WDK na Twitterze
 • Przejdź na Kanał WDK na Youtube
 • 30.072021 r.

  Fundacja Szansa dla Niewidomych - Koncert ZPiT "BANDOSKA"

  koncert

 • 11.082021 r.

  XV Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego

  Podsumowanie wystawy 28.08.2021 r.

 • 13.082021 r.

  VII edycji Podkarpackiej Jesieni Jazzowej

  Zaproszenie do udziału

 • 16.082021 r.

  Summer intensive contemporary dance

  Summer intensive contemporary dance

 • 20.082021 r.

  Festiwal Polskiej Twórczości Bluesowej "Ziemia dzieciństwa" - Warsztaty wokalno - instrumentalne

  Zaproszenie do udziału w Boguchwale

 • 21.082021 r.

  Stare Kino jak Nowe

  Stare Kino jak Nowe

 • 22.082021 r.

  Stare Kresy jak Nowe

  Stare Kresy jak Nowe

 • 02.092021 r.

  XIX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

  XIX-PKF

 • 03.092021 r.

  Festiwal Polskiej Twórczości Bluesowej "Ziemia dzieciństwa" - Warsztaty wokalno - instrumentalne

  Zaproszenie do udziału w Głogowie Młp.

 • 10.092021 r.

  Festiwal Polskiej Twórczości Bluesowej "Ziemia dzieciństwa"

  Zaproszenie do udziału

 • 02.102021 r.

  Letnia Szkoła Gry na Cymbałach

  9 lipca - 2 października 2021 r.

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa

10.06.2021 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową organizują warsztaty/konsultacje dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowane w dniach 10 lub 11 czerwca 2021 r. w formie ONLINE.

Nowo tworzony Filmowy Szlak Dziedzictwa jest ważnym etapem projektu GreenFilmTourism realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt w regionie podkarpackim realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, w kooperacji z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz partnerami po stronie Słowackiej – Innowacyjne Centrum Partnerskie w Preszowie oraz Regionalne Centrum Doradztwa i Informacji Preszów.

Szlak filmowy (szlak dziedzictwa kulturowego) będzie trasą tematyczną prezentującą całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK. Turystyka filmowa” to kolejna dziedzina promocji regionu transgranicznego, a potencjał gospodarczy w turystyce filmowej jest ogromy. Czy województwo podkarpackie stanie się filmowym regionem Polski? W ostatnich latach właśnie na podkarpaciu w Jaśliskach powstały takie produkcje jak: Wino truskawkowe – polsko-słowacki komediodramat, Twarz Małgorzaty Szumowskiej czy Boże Ciało nominowane do Oskara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Producent filmowych perełek takich jak „Carte Blanche”, „Ostatnia Rodzina” czy „Boże Ciało”, zrealizował film fabularny "Śubuk" którego zdjęcia trwające od października 2020 do maja 2021 powstawały głównie w Przemyślu i WarszawieMarta Kraus, kierownik Podkarpackiej Komisji Filmowej.

Zdecydowała o tym działalność Podkarpackiej Komisji Filmowej, a w równym stopniu niezwykłość i atrakcyjność krajobrazów regionu oraz różnorodność architektury, wynikająca z polsko-słowackiej historii. Mając to wszystko na uwadze, z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu prac nad wytyczeniem szlaku obejmującego obszar projektu GreenFilmTourism. W Polsce najpopularniejszymi miejscami do uprawiania turystyki filmowej są Sandomierz (za sprawą „Ojca Mateusza”) oraz mała wieś Jeruzal, czyli fikcyjne Wilkowyje z serialu „Ranczo”. To oczywiście nie jedyne filmowe lokacje (lub miejsca), które powinien odwiedzić miłośnik kultowych polskich filmów i seriali. Szlak w ramach GreenFilmTourism będzie atrakcją turystyczną i jednocześnie formą oddania hołdu wybitnym twórcom i artystom, a także placówkom i instytucjom, które odegrały ważne role w lokalnej, a często także ogólnokrajowej, kulturze filmowej – Iwona Wilk, Specjalista ds. merytorycznych w projekcie GreenFilmTourism, RARR S.A.

Z początkiem 2021 roku  zespół GreenFilmTourism rozpoczął badania nad potencjałem dziedzictwa filmowego polsko-słowackiego pogranicza objętego programem Interreg PL-SK. Wstępnie wytypowano 1012 filmów do wytyczenia szlaku. Dokonano wstępnego podziału na regiony i rodzaje powstałych produkcji filmowych. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela – Ilona Dusza-Kowalska, Specjalista ds. merytorycznych w projekcie GreenFilmTourism, Podkarpacka Komisja Filmowa.

Rys. 1 Dziedzictwo filmowe polsko-slowackiego pogranicza w liczbach


Warsztaty są skierowane do interesariuszy zajmujących się turystyką, rekreacją, do osób zaangażowanych w opracowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza, do przedstawicieli administracji publicznej/samorządowej, organizacji turystycznych, działających w obszarze edukacji i kultury, sektora kreatywnego (filmowy i TV), touroperatorów, przewodników turystycznych, klastrów, przedstawicieli mediów, instytucji ochrony środowiska, społeczności lokalnej oraz innych zainteresowanych tą tematyką. Dzięki realizacji projektu  zostaną zainicjowane formy współpracy, wypracowane rozwiązania i stworzone narzędzia, które pozwolą lokalnym partnerom skutecznie promować dziedzictwo filmowe transgranicznego obszaru PL-SK oraz potencjał kulturowy i przyrodniczy tego terenu – Beata Hulinka, inicjator pomysłu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tworzenie szlaku dziedzictwa filmowego kulturowego obszaru transgranicznego jest przedsięwzięciem obejmującym swoim zasięgiem urozmaiconą prezentację i zarazem promocję specyfiki i wyjątkowego charakteru regionu. Tak więc na etapie gromadzenia informacji i wytyczania przebiegu szlaku, a następnie jego promocji, szczególnie ważna jest współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, specjalistami i pasjonatami, dzięki którym możemy stworzyć ciekawy produkt turystyczny regionu. Dzisiejsi turyści są bardziej wymagający i ciągle poszukują nowych doznań, dlatego też podróże motywowane kinematografią stają się obecnie coraz bardziej atrakcyjne. Film może okazać się także doskonałym narzędziem promocji dla miasta bądź regionu – dodaje Iwona Wilk, RARR S.A.. Filmowy szlak powstanie na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego po stronie polskiej oraz w regionie żylińskim, preszowskim, koszyckim po stronie słowackiej. 

Rys. 2 Mapa obszaru projektu GreenFilmTourism

Uruchomiony zostanie portal www.greenfilmtourism.eu, który stanowić będzie inspirację do odwiedzania miejsc związanych z filmem. Wytyczony szlak filmowego dziedzictwa zostanie zaprezentowany na portalu za pomocą cyfrowej mapy transgranicznej. Szlak będzie trasą filmową prezentującą nie tylko produkcje filmowe i telewizyjne zrealizowane na obszarze pogranicza PL-SK, ale także ich lokalizacje tj. miasta, obiekty, które były tłem akcji oraz dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i obiekty turystyczne, zlokalizowane w pobliżu szlaku. Szlak będzie stanowił propozycję zwiedzania, która przybliży filmowe produkcje i będzie podróżą edukacyjną mieszkańców i turystów przybywających do regionu – dodaje Ilona Dusza-Kowalska, Podkarpacka Komisja Filmowa.

Jedną z najważniejszych cech Szlaku będzie możliwość dodawania własnych propozycji przez użytkowników w zakresie infrastruktury okołoturystycznej. Zależy nam na współtworzeniu szlaku z przedstawicielami sektora administracji, biznesu i organizacji społecznych zajmujących się turystyką oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Zaangażowanie lokalnych podmiotów i pasjonatów we współtworzenie tej opowieści jest ważne do osiągnięcia rezultatu, jakim jest zwiedzanie naszego regionu szlakiem filmowym. Jesteśmy pewni, że w pamięci mieszkańców mogły zachować się informacje, do których trudno byłoby dotrzeć inną drogą, niż poprzez kontakt bezpośredni i zainspirowanie ich do współpracy w ramach naszego projektu. Może część zebranych faktów i informacji zaskoczy nie tylko nas, a nawet ekspertów i filmoznawców?  Bardzo na to liczymy! – dodaje Beata Hulinka, RARR. S.A

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań́ i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Obszar regionu podkarpackiego, przez który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski., przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

 

Warsztaty odbędą się w dwóch opcjonalnych terminach: 10 lub 11 czerwca 2021 r. w formie ONLINE na platformie Microsoft Teams.

Wszystkie pytania dotyczące warsztatów i projektu „GreenFilmTourism” proszę kierować na adres  do Pani Iwony Wilk, adres e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl

 

Osoby do kontaktu:

Iwona Wilk, e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ilona Dusza-Kowalska, e-mail: i.duszakowalska@podkarpackiefilm.pl - Podkarpacka Komisja Filmowa

Udostępnij

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij