Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 02.122022 r.

  41. Spotkania Cymbalistów

  zaproszenie

 • 05.122022 r.

  DKF KLAPS zaprasza do WDK na grudniowe projekcje

  DKF

 • 08.122022 r.

  Kinowe czwartki z Podkarpacką Kroniką Filmową w Rzeszowskich Piwnicach

  kinowe czwartki

 • 08.122022 r.

  PRZYHAMUJ... ZOBACZ

  zaproszenie

 • 09.122022 r.

  INDEKS KULTURY- PODKARPACKI KONWENT KULTURY

  zaproszenie

 • 09.122022 r.

  Benefis Alicji Haszczak

  zaproszenie

 • 12.122022 r.

  SKARBY NIE CHODZĄ PIECHOTĄ - opowieść muzyczna o Ignacym Łukasiewiczu

  Zaproszenie

 • 13.122022 r.

  Finał podkarpackiego konkursu LITERATURA I DZIECI

  zaproszenie

 • 15.122022 r.

  Kinowe czwartki z Podkarpacką Kroniką Filmową w Rzeszowskich Piwnicach

  kinowe czwartki

 • 15.122022 r.

  Koncert Inauguracyjny Podkarpackiego Centrum Nauki ŁUKASIEWICZ

  koncert

 • 23.122022 r.

  Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE...

  zaproszenie

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Towarzystwo Kultury Teatralnej

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie zrzesza 45 członków. Są to aktorzy czynni i emerytowani dwóch rzeszowskich teatrów: Maska i Teatru im. Wandy Siemaszkowej, trzech dziennikarzy – krytyków teatralnych i dwóch reżyserów. Ponadto członkami są instruktorzy zespołów teatralnych całego województwa. Czołowym zadaniem jest popularyzacja poezji i prozy w ramach dorocznych Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich i lokalnych konkursów m.inn. „Literatura i dzieci”, „ O Orle Pióro”, Poezja Religijna. Pomoc polega na doborze repertuaru, analizie tekstu, podpowiedzi w doborze środków wyrazu artystycznego. Członkowie zarządu udzielają się w jury ogólnopolskiego konkursu teatralnego „Zwierciadła”. Kilku aktorów prowadzi w szkołach zespoły teatralne.
Sztandarowym zadaniem Towarzystwa jest prowadzenie benefisów dla uznanych przez krytykę i społeczeństwo zasłużonych twórców miejscowych teatrów. Okazją są jubileusze 30, 35, 40, 45, 50, 55 lecia twórczości scenicznej. Do tej pory uhonorowano 16 twórców (aktorów, reżyserów, techników teatralnych). Na wniosek Towarzystwa Prezydent RP 14 benefisantów odznaczył  Złotym Krzyżem Zasługi, a dwóch Krzyżem Kawalerskim. Również na wniosek Towarzystwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej i Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Benefisy realizowane były uroczystymi koncertami z udziałem aktorów obu teatrów. Ważnym punktem każdego benefisu było przygotowanie wydawnictwa podsumowującego dorobek artystyczny każdego benefisanta. 
Na wniosek Towarzystwa w ostatnich dwóch latach członkowie TKT zostali nagrodzeni przez Marszałka woj. Podkarpackiego za całokształt twórczości. W tym roku również został złożony wniosek o nagrodę. 
 Ważnym zadaniem Towarzystwa jest powołanie Teatru Małych Form. W ramach tego zadania przygotowano i wystawiono sztukę „Spowiedź w drewnie” Jana Wilkowskiego. Dla młodzieży szkół średnich i dorosłych zagrano na scenie WDK i w terenie 15 spektakli. Obecnie trwają prace nad wznowieniem sztuki w nowej obsadzie. W przygotowaniu jest spektakl „Czarne Kwiaty oparty na prozie i poezji C.K. Norwida. Na oba spektakle Towarzystwo poszukuje środków na ich realizację – głównie na pokrycie kosztów na dekoracje, kostiumy, muzykę.  W ramach Teatru Małych Form w przygotowaniu jest realizacja projektu dla przedszkoli pod nazwą „Kukiełkowo”. Dwie aktorki (członkinie TKT) prezentują lalki i teksty w przygotowanych przez siebie scenkach. Również w przygotowaniu jest projekt „Poczytadło”, jako program edukacyjny polegający na inscenizacji wybranych scen literatury polskiej. 
Członek TKT Janusz Pokrywka prowadzi na Uniwersytecie Rzeszowskim autorski teatr Scena Propozycji. W nim w styczniu br Ryszard Szetela (członek zarządu) wyreżyserował (społecznie) sztukę pt „Muzyka kładzie się w ciszy” na podstawie scenariusza J. Pokrywki i A. Szypuły, traktującą o życiu i twórczości Zygmunta Mycielskiego – kompozytora, krytyka muzycznego, rodaka  ziemi rzeszowskiej.  
 27 stycznia br. zarząd spotkał się z członkami TKT na uroczystym zebraniu. Omówiona została działalność Towarzystwa. W części artystycznej pokazana została szopka napisana i nagrana przez członków.

 Nasze ambitne zadania uwarunkowane są uzyskaniem środków na ich realizację.

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij