Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 26.112022 r.

  Casting do najnowszej produkcji fabularnej Akson Studio w Rzeszowie i Kolbuszowej

  CASTING

 • 27.112022 r.

  Koncert Finałowy PJJ – Sławek Pezda Quartet - Tribute to Tenor Legends

  koncert

 • 28.112022 r.

  DKF KLAPS zaprasza do WDK na projekcję filmu NA PEŁNY ETAT

  DKF

 • 01.122022 r.

  Kinowe czwartki z Podkarpacką Kroniką Filmową w Rzeszowskich Piwnicach

  kinowe czwartki

 • 01.122022 r.

  Uroczysta premiera regionalna filmu ŚUBUK połączona ze spotkaniem z twórcami

  zaproszenie

 • 02.122022 r.

  41. Spotkania Cymbalistów

  zaproszenie

 • 08.122022 r.

  Kinowe czwartki z Podkarpacką Kroniką Filmową w Rzeszowskich Piwnicach

  kinowe czwartki

 • 12.122022 r.

  SKARBY NIE CHODZĄ PIECHOTĄ - opowieść muzyczna o Ignacym Łukasiewiczu

  Zaproszenie

 • 15.122022 r.

  Kinowe czwartki z Podkarpacką Kroniką Filmową w Rzeszowskich Piwnicach

  kinowe czwartki

 • 15.122022 r.

  Koncert Inauguracyjny Podkarpackiego Centrum Nauki ŁUKASIEWICZ

  koncert

 • 23.122022 r.

  Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE...

  zaproszenie

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie należy do jednego z najstarszych w Polsce a do rejestru Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych został wpisany 21 stycznia 1959 r. pod numerem 56. Pomysłodawcami utworzenia Klubu byli redaktorzy: Jerzy Piskor, Witold Szymczyk i Maria Cecylia Guziołek z Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Jerzy Narol i lek. med. Bronisław Radowski. Polska Federacja DKF-ów określiła zasady działania klubu, jako dobrowolnego zrzeszenia miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF miał być szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrabianiu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki a z drugiej szkołą kształtowania i rozwijania zaangażowanych społecznie skrystalizowanych postaw. W początkowych latach swojej działalności Klub zorganizował szereg imprez, jak np. niedzielne spotkania filmowe, na których prezentowano w miarę możliwości, obok filmów łatwiejszych, filmy trudne, dyskusyjne, o dużych walorach artystycznych, zmuszające widza do myślenia i uczące równocześnie patrzenia na film.
W działalności Klubu od samego początku stosowano projekcje wprowadzające do filmu, polegające na prezentacji wybranych urywków z filmów planu repertuarowego Klubu, urządzano wystawy plakatów i fotosów filmowych, zorganizowano także pokazową, otwartą dyskusję nad filmem „Popiół i diament” z udziałem aktorki Ewy Krzyżewskiej. Ciekawe były również dyskusje, które odbywały się każdorazowo po wszystkich wyświetlanych filmach.
Praktycznie od początku działalności DKF-u opiekunką tej formy klubowej była Danuta Lipińska, instruktor WDK w Rzeszowie i „pasjonat filmu”, jak określali ją wieloletni działacze klubowi: Stanisław Grzał, Julian Ratajczak i Bogdan Biskup. W latach 1960-1990 zorganizowano kilkaset projekcji filmowych, przeglądów tematycznych, spotkań i innych wydarzeń filmowych. Odbyło się również kilka edycji ogólnopolskiej imprezy „Kino Młodych”, w ramach której swoje etiudy studenckie prezentowali m. in. późniejsi polscy reżyserzy, tacy jak: K. Kieślowski, P. Szulkin i K. Zanussi.
Od 1992 r. Klubem opiekuje się Adam Kus – wówczas instruktor ds. fotografii i filmu WDK, a obecnie Kierownik Działu Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury. Niepowtarzalne prelekcje do filmów wygłaszali Adam Głaczyński, a następnie Grzegorz Boratyn, którzy współpracując z WDK pomagali wybierać najciekawsze i najbardziej wartościowe propozycje filmowe. Początkowo w swojej działalności „Klaps” pomijał aktualną produkcję filmową, promując klasyczne dzieła wybitnych twórców kina światowego. W nawiązaniu do tej tradycji w latach 90. odbyło się wiele projekcji ze zbiorów Filmoteki Narodowej. Największą popularnością cieszyły się cykle filmów nagradzanych Oscarami, Złotymi Palmami, a także przeglądy największych mistrzów kina. Organizowano również projekcje kina niemego z udziałem taperów grających przed ekranem na fortepianie oraz cykliczne przeglądy wybranych reżyserów i filmów poruszających określony temat czy gatunek. Należy podkreślić, że za najlepszą działalność w Polsce w sezonie 1996–1999 r. DKF „Klaps” otrzymał prestiżową Nagrodę im. Antoniego Bohdziewicza przyznaną przez Radę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Warszawie. W 2005 r. DKF „Klaps” w Rzeszowie zawiesił regularne projekcje, a wiązało się to z rozpoczętym w WDK remontem sali widowiskowo-kinowej, a później z remontem całego budynku. Od 2006 r. bardzo popularne stało się tzw. kino niezależne i dlatego w ofercie programowej pojawiło się wiele propozycji związanych właśnie z tym kierunkiem. Zorganizowano kilkadziesiąt projekcji festiwalowych i replik pofestiwalowych, które spotykały się z dużym zainteresowaniem widzów. Były również interesujące prezentacje najlepszych filmów z kilku ostatnich edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Do działalności filmowej wpisał się również Multimedia Festiwal Filmów Optymistycznych „Happy End”, organizowany kilka lat wspólnie z Fundacją „Obrazy bez granic”. Regularna działalność DKF-u została wznowiona w 2012 r., a prelekcjami i moderowaniem spotkań dyskusyjnych zajmowali się (początkowo) Rafał Kaplita i Dominik Nykiel, który do dziś współpracuje z WDK. Po filmowych dyskusjach widzowie starają się głębiej zrozumieć poruszaną w filmach tematykę i niejednokrotnie dowiadują się o tym, że wielu z nich oglądało „inny film”.
Każdego roku w pokazach uczestniczy blisko 5 tys. widzów, a prezentowanych jest około 40 tytułów. Do bieżącego, nowszego repertuaru z filmami wartościowymi, nagradzanymi i wyróżnianymi na licznych festiwalach włączane są dodatkowo filmy dokumentalne oraz tzw. filmowe klasyki wybitnych mistrzów kina XX wieku. DKF „Klaps” przez organizację takich projekcji ma duży wpływ na kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny oglądanych filmów i podnosi kulturę filmową przez upowszechnianie tytułów o niejednokrotnie wybitnych walorach artystycznych. WDK w Rzeszowie zaprasza Państwa do korzystania z filmowych propozycji i gwarantuje dobre oraz wartościowe spotkania, o których nie zapomina się tuż po wyjściu z sali kinowej. DKF „Klaps” nieustannie przyciąga wielu miłośników dobrych filmów, a profil na Facebooku polubiło już kilkuset odwiedzających. Tutaj publikowane są podyskusyjne przemyślenia widzów, poczytać można również o ciekawostkach filmowych dotyczących nie tylko repertuaru, organizowane są liczne konkursy i plebiscyty.

Od wielu lat partnerami organizacyjnymi „Klapsa” jest Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych a działalność DKF-u wspierana jest przez WDK w Rzeszowie oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

logo-PISF


DKF KLAPS na FB  https://pl-pl.facebook.com/dkfklapswdk/
poniżej prezentujemy archiwum plakatowe prowadzone od 2021 roku

plakat-Xplakat z czerwcowym repertuarem

plakat

 * * *
Plakat DKF KLAPS

Plakat DKF KLAPS na IX

Plakat DKF KLAPS na lipiec

plakat DKF KLAPS czerwiec

plakat DKF KLAPS maj

plakat DKF KLAPS marzec

 

Galeria zdjęć

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij